02 อุปกรณ์ท่อพีวีซีฟ้า เหลือง ขาว

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าฮาร์ดแวร์

08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 5867 ผู้ชม

 

อุปกรณ์ท่อพีวีซีสีฟ้า

ข้อต่อตรง

 

 ข้อต่อตรงลด

ข้อต่อตรงบาง

ข้อต่อตรงลดบาง

 

ข้องอ90

 

ข้องอ90 ลด

ข้องอ45

 

ข้องอ45 บาง

 

สามทาง

สามทางลดหนา 

สามทางลด

สามทางบาง

สามทางลดบาง 

สามทาง Y บาง

สามทาง Y ลดบาง  

สามทาง TY บาง

สามทาง TY ลดบาง

 

 

นิปเปิ้ล

 

ข้อต่อตรงลดเหลี่ยม

 ยูเนี่ยน

ยูเนี่ยน

 ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น

ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น 

ข้อต่อตรงเกลียวใน

ข้องอ90 เกลียวใน
 

สามทางเกลียวใน

 

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

 

ข้องอ90 เกลียวนอก
 

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง

ข้อต่อตรงเกลียวนอก
ทองเหลือง 

ข้องอนอกทองเหลือง

ข้องอ 90 เกลียวนอก
ทองเหลือง 

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง

ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง

สามทางเกลียวในทองเหลือง

 

คลิปก้ามปู 

หัวกันไหล

 หัวกันไหลเกลียวนอก

 

หัวกะโหลก(ฟุตวาวล์) 

 

กิ๊ปจับท่อ

 

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

 

 

ฝาครอบเกลียวใน

 

ฝาครอบ 

 

กิ๊บจับท่อสังกะสี

P-TRAP

(พีแทรฟมีช่องระบาย)

ยูแทรฟ

 

 

หน้าจานพีวีซี

  

แฮงเกอร์ 

สามทางตั้งฉาก

สามทางตั้งฉาก

 

สีทางฉาก

สี่ทางตั้งฉาก 

สี่ทาง

สีทาง

 ยูโบลท์

 

ยูโบลท์

 

 

 

อุปกรณ์ท่อพีวีซีสีเหลือง

ข้อต่อตรงสีเหลือง

สามทางสีเหลือง

กล่องพักสายกลมเหลือง

กล่องพักสาย เหลือง 4 X 4

กล่องพักสาย เหลือง 2 X 4

ข้อต่อตรงเข้ากล่องเหลือง

ข้อโค้ง 90 สีเหลือง

 

ข้อโค้ง 45 สีเหลือง 


คลิปก้ามปูเหลือง

กิ๊ปจับท่อเหลือง


 ข้อต่อลูกฟูกสีเหลือง 

 

 

อุปกรณ์ท่อพีวีซีสีขาว

 

ข้อต่อตรงสีขาว

สามทางสีขาว

กล่องพักสายกลมขาว


กล่องพักสายเหลี่ยมขาว 2 x 4

กล่องพักสายเหลี่ยมขาว 4 x 4

คลิปก้ามปูขาว
 

ข้อต่อตรงเข้ากล่องขาว

 

สปริงดัดท่อ

 ข้อโค้ง 90 สีขาว

 

 

ข้อต่อลูกฟูกสีขาว