10 กาว ซิลิโคน แดป

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าฮาร์ดแวร์

13 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 4900 ผู้ชม

 

 

10 กาวทาท่อ, กาวลาเท็กซ, กาวร้อน, ซิลิโคน, แดป
 

กาวทาท่อน้ำไทย, ตราช้าง
 
 
กาวทาท่อกระป๋องเขียว
 

กาวช้างหลอด

 กาวตราช้าง
แบบหลอด

 

กาวลาเท็กซ์

 

กาวร้อน

 

กาวตราช้างดำ

กาวมหาอุด

กาวอีพ็อกซี่
(กาวติดเหล็ก)

กาวติดเหล็ก

กาวติดเหล็ก 1กก. A+B 

 เปอร์มาเท็กซ์

เปอร์มาเท็กซ์ 51H

 

กาวแดงทาปะเก็น

กาวแดงทาปะเก็น  

กาวแท่ง

  

กาวยาง

  

กาวยางช้าง
กาวยาง ช้าง 

 

กาวยางหลอด

กาวยาง
แบบหลอด 

ซิลิโคนตู้ปลา

  ซิลิโคนแบบหลอดตู้ปลา  

ซิลิโคนพาราซิล

ซิลิโคน

 

ซิลิโคนบอสี่ 

ซิลิโคนบอสนี่ 

 

 แดปทีโอเอ

อะคริหลิก
ทีโอเอ

อะคริหลิก 
สีขาว,สีดำ,สีเทา
 

ซิลิโคนสีน้ำตาล

ซิลิโคน A-HI

 

กาวตะปู

กาวตะปู 

กากเพชร เชอร์มิโก้