19 ตลับเมตร เทปวัดที่ ฉาก เวอร์เนีย

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าฮาร์ดแวร์

08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 558 ผู้ชม

 

 

 

19 ตลับเมตร, เทปวัดที่, ฉากวัดหน้าไม้

 

ฉากวัดหน้าไม้

ตลับเมตรหุ้มยาง

 

ตลับเมตรแสตนเล่ย์ 
พาวเวอร์ล็อก

ตลับเมตรหุ้มยางสแตนเล่ย์ 

ตลับเมตรแสตนเล่ย์
หุ้มยาง
 

 

 

ฟุตสแตนเลส

ฟุตสแตนเลส

 

 

 

เทปวัดที่

 

 แม่เหล็กจับฉาก 

แม่เหล็กจับฉาก

 

 

เวอร์เนียกล่องไม้

เวอร์เนีย กล่องไม้

 

 

 เวอร์เนียพลาสติก

เวอร์เนียพลาสติก