21 ข้อต่อทองเหลือง นิปเปิ้ล สามทางทองเหลือง

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าฮาร์ดแวร์

08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 617 ผู้ชม

 

 

21 ข้อต่อ, สามทาง, นิปเปิ้ลทองเหลือง


ข้อต่อทองเหลือง ผม.
 


ข้อต่อทองเหลือง มม. 

 

ข้อต่อทองเหลือง ผผ. 
(นิปเปิ้ล)

 

 

ข้องอทองเหลือง ผม. 

 ข้องอทองเหลือง มม.
 สามทางทองเหลือง