40 สวิทซ์ ปลั๊ก หน้ากาก บ็อก

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าฮาร์ดแวร์

08 เมษายน 2563

ผู้ชม 1480 ผู้ชม

 

40 สวิทซ์, ปลั๊ก, หน้ากาก, บล็อกไฟ


สวิทซ์ฝังรุ่นเก่า


สวิทซ์ฝังรุ่นใหม่

 

สวิทซ์ฝัง 2 ทาง

สวิทซ์กลางทาง 

 

ปลั๊กฝังรุ่นเก่า

ปลั๊กฝังรุ่นใหม่

 

สวิทซ์ลอย

 

สวิทซ์หลังเต่า

 

ปลั๊กกราวน์คู่รุ่นเก่า

 

ปลั๊กกราวน์คู่รุ่นใหม่


 ปลั๊กกราวน์เดี่ยว

 

 


ปลั๊กกราวน์คู่ลอย


ปลั๊กลอย 3 ที่

 

ปลั๊กสามตาขาแบน

 

ปลั๊กแปลง 

 ปลั๊กทีวีรุ่นเก่า

 

ปลั๊กทีวีรุ่นใหม่

 ปลั๊กโทรศัพท์รุ่นเก่า

ปลั๊กโทรศัพท์รุ่นใหม่

ปลั๊กยางมีกราวน์

ปลั๊กยางตัวผู้มีห่วง 3 ขา


ปลั๊กยางตัวผู้
ขาแบนมีห่วง

ปลั๊กยางขากลม

ปลั๊กยางตัวผู้
ขากลมมีห่วง

 

ปลั๊กยางตัวเมียมีห่วง

 ปลั๊กพร้อมสาย

ปลั๊กตัวผู้พร้อมสาย

 

 

ปลั๊กตัวผู้แบล็กไลท์ ขาแบน

 


 ปลั๊กตัวผู้แบล็กไลท์ ขากลม

 

ปลั๊กตัวเมีย แบล็กไลท์

 

ปลั๊กหม้อหุงข้าว

สายหม้อหุงข้าว

พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้

พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้

พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมีย

 พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมีย

ฝาปิดเรียบ

 หน้ากากไม่มีช่อง
ฝาไม่มีช่อง
รุ่นใหม่ 

 


 หน้ากาก 1 ช่อง รุ่นเก่า

 

หน้ากาก 1 ชอ่ง รุ่นใหม่

หน้ากาก 2 ช่อง รุ่นเก่า


หน้ากาก 2 ช่อง รุ่นใหม่ 

 หน้ากาก 3 ช่อง รุ่นเก่า

หน้ากาก 3 ช่อง รุ่นใหม่

 


หน้้ากาก 4 ช่อง รุ่นเก่า 

หน้ากาก 4 ช่องรุ่นใหม่

 


 หน้ากาก 6 ช่อง รุ่นเก่า

 


หน้ากาก 6 ช่อง รุ่นใหม่

หน้ากาก 2 ช่องกลาง รุ่นใหม่
(ใช้กับปลั๊กกราวน์เดี่ยว)

 

หน้ากากกันน้ำ 

ฝากันน้ำใส

ฝากันน้ำใส 1 ช่อง

บ็อกกันน้ำมีฝาปิดนาโน 

บ็อกลอยกันน้ำมีฝาปิด 
สีขาว แนวตั้ง
ใสฝาเมจิได้ 

บ็อกลอยกันน้ำมีฝาปิด 
สีขาว แนวนอน
ใสฝาเมจิได้ 

ตู้กันน้ำพลาสติก นาโน

กล่องกันน้ำสีเทา สีขาว

 

แผงพีวีซี

 

บ็อกส้มฝัง

 

บ็อกเทาฝัง

 

บ็อกลอย รุ่นเก่า

 

 

บ็อกลอย รุ่นใหม่

 

บ็อกลอย 4x4 รุ่นใหม่ 

 

 


 บ็อกสังกะสี(แฮนดี้บ็อก)

 


บ็อกสังกะสี(สแควร์บ็อก)

ฝาปิดแฮนดี้บ็อก

ฝาปิดสแควร์บ็อก   

 

รางปลั๊ก(ปลั๊กพ่วง)
โตชิโน มีกันกระชาก

รางปลั๊กแบบม้วนเก็บ

 

ปลั๊กพ่วง

 

รางปลั๊ก(ปลั๊กพ่วง) 

 

ปลั๊กยางกันกระแทก มีสาย

 

 

ปลั๊กยางกันกระแทก 2x4 

ปลั๊กยางกันกระแทก 4X4